Cập nhật tiến độ thi công dự án căn hộ cao cấp Waterina

7 Tháng Mười Hai, 2023 | Hương

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-1.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-2.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-3.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-4.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-5.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-6.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-7.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-8.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-9.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-10.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-11.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-12.png

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-13.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-14.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-15.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-16.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-17.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-18.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-19.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-20.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-21.jpg

 

tien-do-xay-dung-waterina-thang-5-hinh-22.jpg